1. loka, 2014

Kaksi urosta kotia vailla! Two males without a home!